Side data indlæses ...Side data indlæses ...Side data indlæses ...Side data indlæses ...Side data indlæses ...

Velkommen, vi er Glamsbjerg Maskincenter. Din professionelle partner af små og store maskiner.

Author Archives Team GMC

New Holland T7 Methane Power LNG Prototype Traktor Vinder Prestigefyldt Green Good Design Award 2023

September 21, 2023

Vi hos Glamsbjerg Maskincenter er utroligt stolte og begejstrede over at dele den fantastiske nyhed om, at New Holland T7 Methane Power LNG Prototype traktoren har vundet den prestigefyldte Green Good Design Award 2023! Dette markerer et signifikant skridt i New Holland’s bæredygtighedsengagement og fremtidens landbrugsteknologi.

Bæredygtig Innovation

Denne model er verdens første traktor drevet af flydende naturgas (LNG) og er skabt af CNH Industrial’s in-house design team, med inspiration fra naturen og New Holland’s nye signaturdesign. Det fremhæver brandets engagement i bæredygtighed og præsenterer et estetisk og innovativt design, der accentuerer traktorens bæredygtige brændstofforbrug.

Design og Funktionalitet

Med ‘Clean Blue’ farven og det nye ydre design, komplimenterer T7 Methane Power LNG prototype traktoren brandets nye designstil, der inkluderer den oplyste New Holland ikoniske blad på motorhjelmen og en full-length skydome tag for forbedret synlighed og en større følelse af rum. Belysning er transformeret fra en funktion til et kerndesignelement, med bladets form der udlåner sig til belysningsdesignet.

Kulneutral Landbrug

Dette prototype traktor er et spring fremad i retning af New Holland’s Carbon Neutral Farming strategi. Den kan køre på flydende biomethan fremstillet fra husdyrgødning og gylle, hvilket leverer en bedre end kulneutral drift. Dette er i perfekt harmoni med den tilgang, som Bennamann, UK-baseret start-up og partner med New Holland, foreslår. De fokuserer på innovation omkring indsamling, behandling og opbevaring af flygtig metan for at låse op for cirkulær økonomi fordelene for kunder og levere en lokal, ren energirevolution.

En Ære og Et Skridt Fremad

Carlo Lambro, Brand President for New Holland Agriculture, udtalte: “Vi er beæret over at modtage denne Green Good Design Award… T7 Methane Power LNG kombinerer fantastisk design med stor teknologi og innovation. Jeg vil takke alle teams, der arbejdede på dette særlige projekt og vores interne design teams for det store kreative arbejde.”

Kom og Oplev Fremtiden hos Glamsbjerg Maskincenter

Vi inviterer alle vores kunder og interesserede til at besøge Glamsbjerg Maskincenter for at opleve og lære mere om denne revolutionerende traktor og de mange andre innovative løsninger, vi tilbyder fra New Holland. Dette er fremtiden, og vi er klar til at guide dig gennem den!

#NewHolland #Bæredygtighed #Innovation #GlamsbjergMaskincenter #GreenGoodDesignAward

Sticky

Landbrug 3 – Avl og genetik i landbruget: Fremtidens vej til højere overlevelse og kvalitet

August 21, 2023

Som vi fortsætter vores rejse mod et mere bæredygtigt og produktivt landbrug, er det afgørende at udforske alle muligheder for forbedring. Avl og genetik spiller en central rolle i denne stræben. Nyheder om gennembrud inden for avlsarbejdet indikerer, at vi kan forvente en højere overlevelsesrate og endnu bedre kvalitet i vores pattegrise og andre husdyr. I denne artikel vil vi dykke ned i de seneste udviklinger inden for avl og genetik og udforske, hvordan dette kan transformere vores landbrugspraksis.

Gennembrud i pattegriseoverlevelse: En landvinding for landbruget

Et nyt gennembrud inden for avl og genetik giver os håb om en lysere fremtid for pattegriseoverlevelse. Det er ingen hemmelighed, at denne faktor har været en udfordring for os i årene, der er gået. Men nu har vores indsats båret frugt. Afdelingen for Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer har arbejdet målrettet på at styrke overlevelsen af vores pattegrise, og resultaterne er bemærkelsesværdige.

En model til fremtiden: Forbedring af overlevelsesrate

Den nyligt udviklede model for avl og genetik i forhold til pattegriseoverlevelse forventes at give en årlig forbedring på hele 1 procentpoint i de kommende år. Dette er et stort skridt i retning af en mere robust og bæredygtig produktion. Det er værd at huske, at avlsarbejde tager tid, men denne indsats vil med tiden føre til en højere overlevelsesrate for vores husdyr. Dette er en afgørende milepæl, der vil have positive konsekvenser for hele landbrugssektoren.

Nye egenskaber og balancen i avlsarbejdet

Løsningen bag dette gennembrud involverer tre nye nøgleegenskaber i avlsarbejdet. Tidligere har vi fokuseret på en enkelt egenskab, men fremadrettet vil vi undersøge grisenes genetiske evne til at overleve, soens evne til at passe sine pattegrise og kuldstørrelsen. Denne tilgang vil ændre balancen i vores avlsarbejde og positivt påvirke overlevelsesraten. Det er dog værd at nævne, at avlsmålet alene ikke er tilstrækkeligt. Vi skal fortsat fokusere på styrkelse af ledelse og drift af besætningerne for at sikre optimale resultater.

Avanceret teknologi og bæredygtige Maskiner: Nøglen til gennembruddet og “vejen til succes”

Bag dette gennembrud ligger brugen af avanceret computersimuleringsprogram. Denne teknologi simulerer hele avlssystemet fra DNA-strengen til antallet af avlsdyr i besætningerne. Dette giver os indblik i, hvordan de nye egenskaber vil påvirke den samlede avl. Avancerede analyser og teknologi har været katalysatorer for dette resultat og demonstrerer, hvorfor dansk griseproduktion er kendt og respekteret globalt.

For at realisere potentialet i vores avlsarbejde har vi brug for stærke samarbejdspartnere. Glamsbjerg Maskincenter står som en stærk støtte på denne rejse. Deres udvalg af bæredygtige maskiner, herunder el- og methan-drevne maskiner, er nøglen til at optimere vores produktion. Disse maskiner kombinerer kraften i teknologisk innovation med hensynet til miljøet og bæredygtigheden i landbruget. Ved at bruge disse maskiner kan vi ikke kun opnå en mere effektiv drift, men også reducere vores klimapåvirkning.

Fremtiden med forbedret avl og genetik

Kære landmænd, dette gennembrud i avl og genetik er en skelsættende begivenhed. Det er ikke kun et løfte om højere overlevelsesrate, men også et bevis på vores sektors potentiale. Ved at udnytte avanceret teknologi og dybdegående genetiske analyser kan vi forme en mere produktiv og bæredygtig fremtid for landbruget. Lad os sammen tage denne rejse mod en mere robust og succesrig produktion, der gavner os alle – fra gård til bord.

Sticky

Glamsbjerg Maskincenter byder velkommen til ny dynamisk styrke – Michelle Kirstine Henriksen!

August 04, 2023

Glamsbjerg Maskincenter er begejstrede for at byde velkommen til vores nye medarbejder, Michelle Kirstine Henriksen. Michelle tiltræder en stilling som butiks- og lagermedarbejder, hvor hun vil bringe sin omfattende erfaring med landbrug og maskiner i spil.

Michelle er en talentfuld landmand, der blev udlært i 2016. Hendes brede vifte af erhvervserfaringer, især inden for landbrug og håndtering af maskiner, vil være en uvurderlig ressource for vores team og vores kunder. Hos Glamsbjerg Maskincenter vil Michelle fokusere på salg til kunder både i butikken og via telefon, bestilling af reservedele og maskiner, samt generelle opgaver i forbindelse med pasning af butikken og lageret.

Vi har ingen tvivl om, at Michelle med sin kunde- og servicemindedhed samt hendes ordenssans og mødestabilitet vil være en stor aktiv for vores team og vores virksomhed. Vi ser frem til at se Michelle bidrage til vores konstante vækst og vores mission om at levere kvalitetsprodukter og fremragende service til vores kunder inden for landbrug, entreprenør og have-park branchen.

Vi glæder os til at arbejde sammen med Michelle og er overbeviste om, at hun vil blomstre i denne nye rolle hos Glamsbjerg Maskincenter. Velkommen til teamet, Michelle!

For mere information, kontakt venligst Michelle direkte på telefon 54 34 54 86 eller via e-mail på mkh@gmc-fyn.dk.

Sticky

Landbrug 2: Bæredygtig Landbrugspraksis: Maskiner, Innovation og Fremtidens Landbrug

August 04, 2023

I en verden, hvor bæredygtighed og miljømæssige spørgsmål er i centrum, er landmænd i stigende grad engageret i at finde måder at reducere deres miljømæssige fodaftryk og skabe en mere bæredygtig landbrugspraksis. Økologiske landbrugspraksis, bevarelse af naturressourcer, affaldsreduktion og forureningskontrol kan være nøgleelementer i denne indsats. I denne artikel vil vi udforske muligheder for, hvordan landmænd kan arbejde med og inkorporere bæredygtige metoder i deres landbrugsdrift ved hjælp af avancerede maskiner og store landbrugsmaskiner. Vi vil dykke ned i emner som præcisionslandbrug, automatisering og teknologiske innovationer, der former fremtidens bæredygtige landbrugssektor. Samtidig vil vi også undersøge politiske tiltag og strategier, der fremmer en bæredygtig landbrugspraksis og samarbejde mellem landmænd og myndigheder.

Bæredygtighed i landbruget – En nødvendig rejse

Landbruget spiller en afgørende rolle i at levere mad til en voksende verdensbefolkning. Samtidig står landbruget over for udfordringer som klimaforandringer, ressourceknaphed og miljøpåvirkninger. For at skabe en bæredygtig fremtid er det nødvendigt for landmænd at revidere deres praksis og søge nye metoder til at mindske påvirkningen på miljøet og bevare naturressourcerne. Bæredygtig landbrugspraksis er vejen frem og indebærer både små skridt i den daglige drift og store investeringer i avanceret teknologi og maskiner.

“Præcisionslandbrug” – Nøjagtighed & ressourceoptimering

“Præcisionslandbrug” er en nøglekomponent i bæredygtig landbrugsdrift. Ved at bruge avancerede maskiner udstyret med GPS, sensorer og dataanalyse, kan landmændene optimere ressourceanvendelsen og reducere spild. Præcisionslandbrug gør det muligt for landmænd at måle og overvåge forskellige parametre såsom jordkvalitet, afgrødevækst og vandingsbehov. Disse data bruges til at træffe informerede beslutninger om vandingsmønstre, gødningsniveauer og pesticidapplikationer. Integreringen af store landbrugsmaskiner med præcisionslandbrugsteknologi øger effektiviteten og nøjagtigheden i landbruget og er en vigtig brik i den bæredygtige puslespil.

Automatisering – Effektivitet og arbejdslettelse

Automatisering er en revolutionerende kraft i landbrugssektoren. Store landbrugsmaskiner udstyret med automatiserede funktioner kan udføre gentagne opgaver som såning, høstning og ukrudtsbekæmpelse med præcision og effektivitet. Automatisering reducerer behovet for manuel arbejdskraft, hvilket ikke kun er omkostningsbesparende, men også mindsker risikoen for menneskelige fejl. Ved at implementere automatisering på bedriften kan landmænd frigøre tid og ressourcer til andre aspekter af landbrugsdriften. Samtidig kan automatisering bidrage til at reducere brændstofforbrug og emissioner, hvilket er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig landbrugssektor.

Avancerede teknologier og maskiner i landbruget

Udover præcisionslandbrug og automatisering er der en række andre avancerede teknologier og maskiner, der spiller en rolle i den bæredygtige landbrugspraksis. Droner er blevet et uundværligt værktøj til overvågning af afgrøder og kvægbesætninger, hvilket giver mulighed for tidlig opdagelse af sygdomme og skadedyr. Store landbrugsmaskiner udstyret med droner kan effektivt sprøjte pesticider præcist og målrettet, hvilket reducerer mængden af kemikalier, der frigives i miljøet. Derudover kan droner også bruges til at kortlægge marker og optimere planteafstand, hvilket giver bedre udnyttelse af jordressourcerne.

Biologisk bekæmpelse og naturlige ressourceforvaltning er også vigtige komponenter i bæredygtig landbrugsdrift. Landmænd kan bruge store landbrugsmaskiner til at implementere teknikker som afgrøderotation, kompostering og brug af naturlige fjender til skadedyrsbekæmpelse. Ved at skabe en økologisk balance og udnytte naturens egne mekanismer kan landmænd mindske afhængigheden af kemiske pesticider og gødningsstoffer og dermed reducere miljøpåvirkningen.

New Holland traktoren med flydende metan –  En milepæl mod klimaneutral landbrugsdrift

Den nye New Holland T7 #Methane Power er verdens første traktor, der drives af flydende metan, og den repræsenterer vores seneste skridt mod en fremtid med ægte energiuafhængig landbrugsdrift. Den er udviklet for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter maskiner med højere hestekræfter og leverer den samme ydeevne, som du ville forvente fra vores dieseltraktorer, men med den ekstra fordel af lavere driftsomkostninger og udledning.

New Holland T7 Methane Power-traktoren er endnu et skridt på vejen mod klimaneutral landbrugsdrift og cementerer vores engagement i en mere bæredygtig, produktiv og profitabel fremtid for landmændene. Vi stræber efter at gøre landbrugssektoren mere miljøvenlig og hjælpe landmændene med at opnå en bæredygtig og rentabel drift. Med denne traktor tager vi et vigtigt skridt i retning af en fremtid, hvor landbruget spiller en aktiv rolle i at reducere CO2-udledningen og bevare vores planet for kommende generationer.

Udfordringer og fremtidige perspektiver

Selvom avancerede maskiner og teknologier spiller en afgørende rolle i at forme fremtidens bæredygtige landbrug, er der også udfordringer, der skal tackles. Investeringer i avanceret teknologi kan være betydelige, og små og mellemstore landmænd kan stå over for økonomiske barrierer. For at fremme bæredygtig landbrugspraksis er det vigtigt med støtte fra regeringer, organisationer og private sektorer, der kan tilbyde incitamenter og finansiering til at vedtage disse innovative teknologier.

Udfordringerne ved at implementere avanceret teknologi i landbruget er reelle, især for små og mellemstore landmænd, der kan stå over for økonomiske barrierer. Der er behov for politisk støtte og finansiering fra både regeringer og private sektorer for at lette omkostningerne og tilbyde incitamenter til at vedtage bæredygtige teknologier.

Politisk opbakning er afgørende for at fremme bæredygtig landbrugspraksis. Reguleringer og politikker, der favoriserer anvendelsen af avanceret teknologi, samt tilskud og skattefordele til landmænd, der investerer i bæredygtig teknologi, er vigtige incitamenter.

Uddannelse og teknologisk kompetence er også nøglen til en vellykket overgang til avanceret teknologi. Landmænd har brug for træning og uddannelse i brugen af avancerede maskiner for at udnytte deres fulde potentiale.

Det er også afgørende at tilpasse løsningerne til landmændenes unikke behov og ressourcer. Én størrelse passer ikke til alle (“one size does NOT fit all”), så en tilpasset tilgang er nødvendig.

Samlet set er udfordringerne i overgangen til avanceret teknologi reelle, men med politisk støtte, økonomisk bistand og teknologisk kompetence kan vi opnå en bæredygtig fremtid for vores landbrug og vores planet. Bæredygtig landbrugsdrift er en mulighed for at skabe en mere effektiv, produktiv og ansvarsfuld sektor, der gavner os alle.

Politikernes Rolle – Samarbejde for en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed i landbruget kræver samarbejde på tværs af sektorer og niveauer af regeringen. Politikker, der fremmer bæredygtig landbrugspraksis, er afgørende for at skabe en ramme, der støtter landmænd i deres bestræbelser på at være bæredygtige. Miljømæssig beskyttelse, bevarelse af biodiversitet, klimatilpasning og fødevaresikkerhed er nogle af de fælles mål, der adresseres gennem politiske tiltag. Vi, som landmænd, kan aktivt deltage i politiske processer og samarbejde med myndigheder og landbrugsorganisationer for at opnå meningsfulde fremskridt.

Fremtiden ser dog lovende ud med øget politisk fokus på bæredygtighed og støtte til innovation i landbruget – vi ser glasset halv fyldt frem for halv tomt. Partnerskaber mellem landmænd, teknologivirksomheder og organisationer kan fremme bæredygtige løsninger på tværs af sektorer.


Kære landmænd, vejen mod bæredygtighed er udfordrende, men den er også fyldt med muligheder. Ved at forstå og indarbejde politiske tiltag og strategier i vores landbrugspraksis, kan vi spille en central rolle i at bevare vores planet for kommende generationer. Lad os samarbejde, uddanne os og investere i avancerede maskiner og teknologier, der kan hjælpe os med at opnå en bæredygtig landbrugsdrift. Lad os arbejde sammen mod en bæredygtig fremtid i landbruget – for os selv, for vores samfund og for vores planet. 

Sticky

Landbrug 1 – Boost din landbrugsdrift med avancerede landbrugsmaskiner og teknologi

June 26, 2023

Til alle jer som er en del af landbruget.
I det næste vil vi gerne præsentere jer for de nyeste landbrugsteknologier og avancerede landbrugsmaskiner, der kan revolutionere jeres landbrugsdrift. Fra præcisionslandbrug og sensorer til droner, automatisering og dataanalyse – disse teknologier er nøglen til at være innovative, effektive og maksimere jeres produktivitet. Lad os udforske, hvordan I kan integrere store landbrugsmaskiner i disse teknologiske løsninger og tage jeres landbrug til nye højder.

Få det bedste ud af jorden med “præcisionslandbrug”

Præcisionslandbrug handler om at drive landbrug på en præcis og målrettet måde. Ved hjælp af avanceret teknologi som GPS og sensorer kan I indsamle nøjagtige data om jordkvalitet, afgrødevækst, vandressourcer og skadedyrsbekæmpelse. Disse data giver jer mulighed for at træffe informerede beslutninger om gødning, vandingsmønstre, ukrudtsbekæmpelse og andre driftsmæssige faktorer. Integreringen af store landbrugsmaskiner udstyret med avancerede sensorer og GPS-teknologi giver jer mulighed for at implementere præcisionslandbrugsteknikker med præcision og effektivitet.

Gå i dybden med din afgrøde ved hjælp af sensorer

Sensorer spiller en afgørende rolle i landbrugsteknologien, og de kan også integreres i store landbrugsmaskiner. Disse sensorer måler og overvåger parametre som jordfugtighed, temperatur, lysniveau og næringsstoffer. Ved at indsamle og analysere disse data kan I justere jeres landbrugspraksis præcist og optimere afgrødevækst og ressourcestyring. Ved at integrere sensorer i jeres store landbrugsmaskiner kan I opnå en mere effektiv og præcis drift, der bringer jer tættere på jeres afgrøde end nogensinde før.

Droner – Fra luften ser I mere

Store landbrugsmaskiner kan også spille en afgørende rolle i dronebaseret landbrugsteknologi. Ved at udstyre landbrugsmaskiner med droner kan I opnå en mere fleksibel og effektiv overvågning af afgrøder og kvægbesætninger. Dronerne kan udstyres med avancerede kameraer og sensorer, der opdager skadedyr, sygdomme, vandstress og næringsstofmangler. Og ikke kun det, dronerne kan også præcist og effektivt sprede frø, anvende gødning eller sprøjtemidler. Ved at integrere droner og store landbrugsmaskiner får I en kombination af præcision og kapacitet, der hjælper jer med at skabe sunde og frodige afgrøder.

Gør mere med mindre med “automatisering”

Automatisering af landbrugsprocesser er afgørende for at øge effektiviteten og produktiviteten i landbruget. Store landbrugsmaskiner kan udstyres med automatiserede funktioner til gentagne opgaver som såning, høstning, ukrudtsbekæmpelse og fodring af husdyr. Ved at implementere automatisering reducerer I behovet for manuel arbejdskraft, forbedrer præcisionen og optimerer tidsplanen for forskellige aktiviteter på bedriften. Integreringen af automatisering i store landbrugsmaskiner giver jer mulighed for at håndtere større arealer og øge jeres produktionskapacitet uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Beslut med viden – gør brug af “dataanalyse og styringssystemer”

Indsamling og analyse af store mængder data åbner op for muligheden for at anvende avancerede dataanalysemetoder og styringssystemer i landbrugsmaskiner. Ved at integrere disse funktioner kan I omsætte data til konkrete handlinger og optimere jeres landbrugspraksis. Dataanalyse og styringssystemer hjælper jer med at forstå jeres afgrøders behov, optimere vandings- og gødningsmønstre samt reducere spild og miljøpåvirkning. Ved at udnytte dataanalyse og styringssystemer i jeres store landbrugsmaskiner opnår I en mere præcis og effektiv drift, der fører til større succes og bæredygtighed.

Teknologiske trends i landbrugsbranchen

Udover ovenstående teknologier er der også en række andre trends i landbrugsbranchen, herunder brugen af IoT, AI, robotter, GPS og computervision til smart landbrug og effektiv ressourcestyring. Andre metoder som lokaliseret landbrug, bylandbrug, vertikal landbrug og hydroponik reducerer vand-, jord- og pladsforbrug og åbner op for nye måder at dyrke afgrøder på. Lad os sammen udforske disse spændende muligheder for at revolutionere vores landbrugspraksis.

Summa summarum

Kære landmænd og landbrugere, I har nu set potentialet i at integrere avancerede landbrugsmaskiner og teknologi i jeres bedrift. Ved at omfavne præcisionslandbrug, sensorer, droner, automatisering og dataanalyse kan I optimere jeres landbrugsdrift og skabe en moderne og bæredygtig bedrift. Disse teknologier repræsenterer de seneste trends inden for landbrugsbranchen, og ved at integrere store landbrugsmaskiner i disse teknologiske løsninger kan I opnå en unik kombination af præcision, kapacitet og effektivitet i jeres landbrugspraksis. Så vær åbne for fremtidens landbrug og tag del i den teknologiske udvikling for at optimere jeres landbrugsdrift og følge med i de nyeste trends i branchen.

Sticky
 • Glamsbjerg Maskincenter

  Hos Glamsbjerg Maskincenter (GMC) har vi stor ekspertise inden for have- og parkmaskiner, entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner. Nye som brugte. Vi sælger, reparer og servicer nogle af markedets mest kendte mærker både fra egen butik og værksted i Glamsbjerg på Fyn, men så sandelig også i marken hos vores kunder. Skulle du få brug for os uden for normal åbningstid, kan du altid fange os på vores døgntelefon. Vi er her for dig.

  Vi sætter stor ære i at lave gode løsninger. Ingen lapperier, kun god kvalitet, og til fornuftige priser.

 • KONTAKT GMC

  Adresse

   Toftegårdsvej 2, 5620 Glamsbjerg

  Åbningstider - Butik

   Man - Fre: 07:30 - 16:30
       Lør Lukket
       Søn Lukket

  Åbningstider - Værksted

   Man - Tors: 07:30 -15:45
       Fre: 07:30 - 15:15
       Lør: Lukket
       Søn: Lukket

  Telefon
  E-mail
 • GÅ ALDRIG GLIB AF NOGET!

  Få tilsendt de allerbedste nyheder og hotteste tilbud så snart de udkommer.