Jordbearbejdning

Redskaber til jordbearbejdning

Jordbearbejdning er afgørende i landbrug for at opretholde eller forbedre jordens fysiske struktur, som er afgørende for afgrøderne spiring, rodudvikling, vækst og sund jord. Jordstrukturen består af ler, silt og sand, og afgrøder med et dybtgående rodnet bidrager positivt til denne struktur.

Stubharvning er en vigtig del af jordbearbejdningen, da det knuser stubbene og hjælper med at styre fugtighedsniveauet i jorden. Det fremmer også hurtigere spiring af ukrudt, hvilket kan forhindre spredning af netop ukrudt på marken. Korrekt udført stubharvning kan minimere forekomsten af sygdomme, ukrudt og skadedyr samt udjævne jordoverfladen.

Intelligent brug af stubbe og andre plantematerialer kan omdanne disse til næringsstoffer for jorden. Indlejring af stubbe og planterester fremmer nedbrydning og frigivelse af næringsstoffer, mens udnyttelse af jordens fugtighed efter høsten skaber optimale betingelser for mikroorganismer.

En såbedsharve er designet til at bearbejde jorden inden såning, og den har flere vigtige funktioner i processen. Primært anvendes den i bearbejdet jord, men den kan også bruges til forberedelse af såbed med direkte såning. En central opgave for såbedsharven er at løsne og opbryde jorden for at skabe optimale betingelser for afgrødernes rodvækst og etablering. Samtidig udjævner den jordprofilen ved hjælp af en valse eller lignende mekanisme. En afgørende proces for en ensartet spiring og vækst af afgrøderne.

Ved at forbedre jordstrukturen fremmer såbedsharven en ideel sammensætning af jordpartiklerne samt tilstrækkelig opvarmning og luftning af jordprofilen, hvilket skaber optimale betingelser for hurtig og ensartet spiring af afgrøderne. En veloptimeret såbedsharv gør det muligt at etablere afgrøder i den rette dybde og accelererer arbejdet med at udså flere forskellige frø. For landmænd er det afgørende at sikre den bedst mulige fremspiring af såsæden for at opnå et maksimalt udbytte og et effektivt landbrug.

New holland stubharvere og såbedsharver

Ved at vælge det rigtige udstyr, såsom New Hollands serie af såbedsharver, kan landmænd opnå en effektiv klargøring af såbedet i bare én gennemkørsel. Det både optimerer markarbejdet og reducerer driftsomkostningerne generelt. Således spiller såbedsharver en afgørende rolle i forberedelsen af et optimalt såbed, der sikrer en vellykket såning og en sund og produktiv høst.

New Holland har desuden en række stubharver, så landmænd kan vælge det redskab, der passer til deres behov.

Hos Glamsbjerg Maskincenter forstår vi udfordringen ved at finde den model, der passer til dit landbrug. Derfor er vi altid klar til at give dig mere information og rådgivning om, hvilke muligheder der passer bedst til dine behov. Tøv ikke med at kontakte os.